Workshopy k právním problémům IT a TT konané 18. listopadu
Klikněte pro přepnutí plného a náhledového zobrazení.

Workshopy k právním problémům IT a TT konané 18. listopadu

Dne 18. listopadu 2013 se konaly Workshopy k právním problémům IT a TT. Celkově se jednalo o čtyři workshopy ve dvou sekcích po dvou paralelních vystoupeních. Akci pořádal Ústav práva a technologií Prf MU s podporou Evropského sociálního fondu v rámci projektu InovaCOM a moudře bylo jako místo konání zvoleno konferenční centrum brněnského hotelu Continental.

Ze zmiňovaných čtyř worshopů na témata

  1. Právní problémy outsourcingu a cloud computingu
  2. Ochrana průmyslového vlastnictví v praxi
  3. Odpovědnost za vady software
  4. Oceňování duševního vlastnictví

jsem se zúčastnil prvního a třetího.

Právní problémy outsourcingu a cloud computingu vedli JUDr. Tomáš Ščerba, Ph.D. z advokátní kanceláře Pokorný, Wagner & partneři a Mgr. Michal Koščík, Ph.D., právník Masarykovy univerzity. Zajímavý workshop se obsahově soustředil zejména na zkušenosti se zajišťováním velkého outsourcingu telekomunikačních služeb pro skupinu ČEZ. Za pozornost stojí kvalitní řešení problému s testováním vhodnosti a výhodnosti celého projektu – byla vytvořena ad hoc dceřiná společnost, do které byly nepeněžitým vkladem vloženy prostředky, resp. zařízení pro zajištění telekomunikačních služeb. Poté, co byla ozkoušena možnost outsourcovaného řešení „nanečisto“, byl vybrán dodavatel (outcourcer), který následně tuto dceru s vybavením odkoupil a bude ji provozovat.

Dále se workshop zaměřil na problémy cloudových řešení – zejména těch spojených s umístěním, bezpečností a dostupností dat a posléze i na problematiku osobních údajů zpracovávaných či uchovávaných v cloudu, třeba i napříč různými jurisdikcemi.

Odpovědnost za vady software přednášel Mgr. Marek Šimka z advokátní kanceláře Rowan Legal. Workshop se dotkl v podstatě komplexně postavení SW v našem právu, problematiky jeho tvorby, definic smluv o dílo, jejichž je předmětem a samozřejmě i posuzování odpovědnosti za jeho „vady“. Zde je zajímavé poznamenat, že z podstaty věci není možné, aby se na programu v průběhu jeho používání objevila vada – kód se nemění a vzhledem k jeho nehmotné povaze ani nezastarává a neopotřebovává se. Vadami se v případě software rozumí zejména rozpor s definicí ve smlouvě nebo – dle mého názoru – hrubé porušení „lex artis„. Na základě dotazů z publika byla probrána i otázka zveřejňování či poskytování zdrojových kódů k SW zadavateli/objednateli díla.

Oba workshopy byly zakončeny relevantní diskusí a všechny účastníky potěšilo též bohaté občerstvení z bruselských rozpočtů. Rekordní poločas zmizení měly pravděpodobně kuřecí miniřízečky, káva se také sama nevypila a všichni se můžeme těšit na páteční (a sobotní) mezinárodní Cyberspace.

(0)(0)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *