Vnese mládí čerstvý vítr do plachet Ústavního soudu?
Klikněte pro přepnutí plného a náhledového zobrazení.

Vnese mládí čerstvý vítr do plachet Ústavního soudu?

Mládí vpřed. Možná se tímto heslem řídil prezident Miloš Zeman, když jako kandidáta na nového ústavního soudce nominoval teprve jednačtyřicetiletého JUDr. Radovana Suchánka, PhD., jehož jmenování na konci října schválil Senát většinou 38 senátorů z přítomných 65.

Osobní život a studia

Radovan Suchánek se narodil 14.9.1972 ve Vimperku. Vystudoval gymnázium a následně nastoupil na Právnickou fakultu UK, kde v roce 1996 promoval a v roce 2001 úspěšně obhájil disertační práci. V průběhu svých studií navštívil univerzity v Bernu, Tübingen a Linci a od roku 1998 působí Suchánek na PrF UK jako pedagog.

JUDr. Jan Kysela, PhD. o Suchánkově disertační práci na téma „Senát v ústavním systému České republiky“, vydáno jako příloha časopisu Senát, č. 4/2002 v rámci seriálu Bibliografie v češtině vyšlých prací týkajících se výlučně nebo také Senátu, druhých komor a bikameralismu obecně:

Jedna ze dvou větších současných prací o bikameralismu obecně a o českém Senátu zvláště, vydaná bohužel jen v interní edici pražské právnické fakulty. Zajímavá a kritická monografie je rozdělena na osm částí, které pojednávají o bikameralismu, jeho současné podobě ve vybraných státech, vývoji dvoukomorové soustavy na našem území, zřízení dvoukomorového Parlamentu ČR, zakotvení Senátu v právním řádu ČR, voleb do Senátu a jeho složení, dosavadní činnosti české druhé komory a konečně i o jejích perspektivám. 

Je ženatý, osobní život si ale chrání.

Politika a zaměstnání

Radovan Suchánek je v politice známou osobou. Do aktivního politického života vstoupil v roce 1992, kdy se stal členem Strany zelených, kterou v roce 1998 opustil. Následně se stal členem České strany sociálně demokratické, kterou opustil po svém jmenování v listopadu 2013 (přesto však na oficiálních stránkách ČSSD je stále veden jako člen). V letech 1999 – 2001 byl členem Ústředního výkonného výboru ČSSD.

Od ukončení studií působil jako asistent poslanců ČSSD (např. Miroslava Máče, Zdeňka Jičínského), byl poradcem místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Jitky Kupčové (v letech 2002 – 2004), ministra práce a sociálních věcí Zdeňka Škromacha (v letech 2002 – 2004) a ministryně zdravotnictví Milady Emmerové (v roce 2004). Poslední jmenovaná se při svém odchodu z funkce vyjádřila, že jako svého ideálního nástupce vidí právě Suchánka. Na místo nového ministra zdravotnictví byl ale jmenován David Rath. Suchánek však na ministerstvu zdravotnictví setrval jako náměstek pro legislativu, kontrolu a mezinárodní vztahy. Byl také jedním z těch, kteří těsně před odchodem Ratha z ministerstva získali velmi vysoké odměny. Suchánek si podle serveru iDnes.cz přišel na 465.000,- Kč.[1] S Rathem pak spolupracoval jako s hejtmanem Středočeského kraje, kdy byl externím právním poradcem.[2]

Kromě funkce náměstka ministra zdravotnictví byl mimo jiné  členem Vládního výboru pro Evropskou unii, členem Státní volební komise, členem Rady vlády pro lidská práva a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů a členem správní rady VZP.

V letech 2010 – 2013 působil na půdě Senátu jako poradce místopředsedy Senátu Zdeňka Škromacha, v Poslanecké sněmovně pak mezi roky 1999 – 2004 a 2006 – 2013 působil jako odborný spolupracovník ČSSD pro oblast práva a legislativy. Podílel se na návrzích na zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení, mj. se podílel na ústavní stížnosti kvůli stavebnímu spoření (viz Pl.ÚS 53/10 ze dne 19.4.2011), zastupoval také ČSSD u Ústavního soudu při rozhodování o církevních restitucích.

V roce 2010, tedy 14 let po absolvování právnické fakulty, se stal advokátním koncipientem v Advokátní kanceláři Petržílek.

Kromě poradenské činnosti usiloval i o zisk křesla poslance. Celkem dvakrát se objevil na kandidátce ČSSD, poprvé v roce 2009, při nakonec neuskutečněných mimořádných volbách do Poslanecké sněmovny, kdy byl šestý na kandidátce v Jihočeském kraji, na stejném místě byl i ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2010, kdy skončil jako třetí náhradník.

Ústavní soudce

Jmenování do úřadu proběhlo v magické datum 11.11.2013 na zámku v Lánech, 26.11.2013 se pak ujal své funkce složením slibu. Ve své funkci nahradil JUDr. Dagmar Lastoveckou, jejíž funkční období skončilo 29.8.2013. Suchánek byl do rozvrhu práce zařazen 29.11.2013 a je soudcem II. senátu Ústavního soudu.

Diskuze o tom, zda se má stát ústavním soudcem byly velmi bouřlivé. Ústavně-právní výbor ho zvolil pouze těsně, z různých stran se ozývaly obavy, zda bude kvalitním soudcem. Suchánek za sebou totiž nemá soudní praxi, ani advokátní zkoušky, teprve od roku 2010 je advokátním koncipientem. S tímto se však vypořádal i sám prezident, který při slavnostním jmenování Suchánkovi řekl: „Dovolte mi, abych vám blahopřál. Říkalo se o vás, že jste na tuto funkci mladý, ale já vím, že se již 17 let zabýváte problematikou ústavního práva.“[3] Mimo to byl Suchánek kritizován za své členství ve straně, kromě Elišky Wagnerové (bývalá ústavní soudkyně, senátorka za SZ), měl o jeho nestrannost obavy i Miroslav Antl (senátor, ČSSD).[4] Suchánka se v tomto směru zastal předseda Senátu Milan Štěch, pro nějž je iluzorní, že člověk nemá žádné politické názory. Navíc Suchánek sám se vyjádřil, že až bude o jeho jmenování rozhodnuto, ze strany vystoupí.

A jako ústavní soudce rozhodně nelenil. Ihned 28.11.2013 rozhodoval o dvou ústavních stížnostech, které byly shodou okolností odmítnuty. Nejbližší příležitost, kdy budeme moci nového ústavního soudce zahlédnout při výkonu funkce, bude 18.12.2013, kdy budou vyhlášeny nálezy, týkající se práva na spravedlivý proces.

Je nemožné hodnotit po dvou týdnech ve funkci úřadování nového ústavního soudce, jaký vliv bude mít jeho působení ve straně a podle některých nedostatečná justiční praxe zjistíme až s postupem času. Stejně tak můžeme až po čase zjistit, zda svůj slib, že nebude vystupovat jako soudce v kauzách, ve kterých by mohl být nařknut z podjatosti, myslel upřímně.

Lze však říci, že je velmi osvěžující, že do soudcovského sboru přibyla „mladá krev“. Věkový průměr soudců – bez Suchánka – je 55 let, přičemž nejmladší soudkyní je JUDr. Kateřina Šimáčková, PhD., které je 47 let, nejstarším soudcem je pak sedmdesátiletý předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský. Otázkou zůstává, kdo další rozšíří soudcovské řady. Už nyní chybí v patnáctičlenném sboru jeden soudce, 27.11.2013 opustil soudcovské řady prof. JUDr. Jan Musil, CSc., kterému skončil desetiletý mandát, dalšímu soudci, JUDr. Jiřímu Nykodýmovi, končí mandát 17.12.2013. Ústavně-právní výbor Senátu zatím schválil nominaci již zmiňovaného Musila, který by tak byl ústavním soudcem druhé funkční období, a druhé období by mohl být ústavním soudcem také JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc., v současné době působící mj. na katedře evropského práva Právnické fakulty UK.[5]

Osobně věřím v to, že mladší soudci, ať již Suchánek nebo Šimáčková, mohou vnést do spousty kauz nový pohled na věc a že se nenaplní obavy z možné propojenosti české justice s politikou.


 

[2] KONEČNÝ, Jakub. Náhoda? Kandidát na ústavního soudce Suchánek pracoval pro Ratha. zpravy.tiscali.cz [online]. Tiscali Media, a. s., publikováno 27.9.2013 [cit. 11.12.2013]. Dostupné z http://zpravy.tiscali.cz/nahoda-kandidat-na-ustavniho-soudce-suchanek-pracoval-pro-ratha-218181

[3] Aktuálně.cz. Prezident Zeman jmenoval Suchánka ústavním soudcem. aktualne.centrum.cz  [online]. Publikováno 26.11.2013 [cit. 11.12.2013]. Dostupné z: http://aktualne.centrum.cz/domaci/soudy-a-pravo/clanek.phtml?id=796335

[4] Česká televize. Senát schválil nominaci Suchánka na ústavního soudce. Česká televize [online]. Publikováno 30.10.2013 [cit. 11.12.2013]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/248274-senat-schvalil-nominaci-suchanka-na-ustavniho-soudce/

[5] IHNED.cz. Prezident jmenoval nejmladšího ústavního soudce. Bývalého poradce ČSSD. IHNED.cz [online]. Publikováno 26.11.2013[cit. 11.12.2013]. ISSN 1213-7693. Dostupné z: http://zpravy.ihned.cz/c1-61323010-zeman-zemanek-musil-jmenuje-suchanek-ustavni-soud-rychetsky

Další zdroje:

Naši politici: JUDr. Radovan Suchánek, PhD. NašiPolitici.cz [online]. Naši politici, o.s. ISSN 1804-123X. Dostupné z: http://www.nasipolitici.cz/cs/politik/991-radovan-suchanek

Ústavní soud: JUDr. Radovan Suchánek, PhD. Ústavní soud [online].  Dostupné z http://www.usoud.cz/soucasni-funkcionari-a-soudci/?tx_odjudges%5Bdetail%5D=85&cHash=9cd7321adba71e8d417bfb08577841e4

Zdroj obrazového materiálu: Wikimedia.org, licencováno pod CC-BY-SA 3.0 Unported, více na http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moravsk%C3%A1_zemsk%C3%A1_sn%C4%9Bmovna_(dnes_%C3%9Astavn%C3%AD_soud_%C4%8CR)_(02).jpg

(0)(0)

3 komentářů

  1. Marcela Jandorová
   Marcela Jandorová

   Určitě to není na škodu. Otázkou je, a to nejen u mladých soudců nebo ne-kariérních soudců, jakou zkušenost má s ústavním právem :-).

   (0)(0)
 1. Jan Scheuer

  Myslím, že odlišně od ostatních soudů, kde jsou specializovaní soudci (senáty) a tudíž je žádoucí zkušenost a obratnost v oboru, tak zrovna u ÚS není zkušenost s ústavním právem rozhodující (řekl bych, že ani výrazně významná). Jelikož soudci padnou na stůl případy ze všech koutů právního řádu, tak bych řekl, že je výhodné, když je složení soudců "pestřejší" (věkem, zkušenostmi, profesním zaměřením,...). Jejich společným úkolem je plést nitku nadzákonné spravedlnosti a to není primárně věcí znalostí z oboru ústavního práva, ale spíše je to věcí osobního citu a vlastností.

  Čím starší kandidát, tím větší je záruka, že v životě už svůj osobní cit a vlastnosti nějakým způsobem osvědčil a my víme, "co je to za člověka". V případě mladého kandidáta je třeba, aby se osvědčil v praxi, tak uvidíme 🙂

  (0)(0)

Napsat komentář: Jan Scheuer Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *