SoundCloud – stahovat zdarma. A šířit?
Klikněte pro přepnutí plného a náhledového zobrazení.

SoundCloud – stahovat zdarma. A šířit?

V tomto krátkém článku bych se rád věnoval problematice služby SoundCloud.com z pohledu autorského práva, konkrétně z pohledu otázek, za jakých podmínek lze ve službě uloženou hudbu získat a zejména jaký pak může být její další osud. Začněme ale od začátku.

SoundCloud je on-line webová služba, která slouží umělcům pro distribuci hudby. Zcela zásadní na tomto typu distribuce je, že původním „uploaderem“ zpravidla bývá sám autor či interpret daného díla, případně tak činí pověřená osoba, ale vždy jeho jménem. Na SoundCloudu můžeme najít obrovské množství volně dostupné hudby zveřejněné zcela legálně. Navíc se rozhodně nejedná pouze o výsadu drobných a méně známých umělců – pokud si chcete poslechnout aktuální desku Mobyho, není vůbec žádný problém.

Licence při uploadu

Vzhledem k tomu, že nahrání hudby on-line a následné zpřístupňování je možné kvalifikovat jako užití díla formou sdělování veřejnosti (pokud tam má k takovému dílu přístup a nejedná se jen o detašovanou rozmnoženinu pro osobní potřebu ve smyslu § 30 autorského zákona), je nezbytné adekvátně ošetřit práva. Upload, jak bylo uvedeno výše, provádí samotný vykonavatel práv, těžko tedy bude možné pochybovat o oprávněnosti takového jednání (nejedná se ani o povinně kolektivně spravované právo). Provozovatel služby SoundCloud (ISP) ovšem hodlá nahrané soubory zpřístupnit veřejnosti a je povinen za tímto účelem získat licenci od vykonavatele práv – uploadera.

To se zcela pochopitelně děje při registraci do služby v rámci odsouhlasených obchodních podmínek. ISP se však nespoléhá pouze na generální souhlas a umožňuje uživateli (uploaderovi) u každého jednotlivého díla zvolit licenční podmínky, za jakých bude poté posluchačům dostupné. Velice často se objevuje licencování pod podmínkami Creative Commons, což je rodina veřejných licencí, které byly vytvořeny za účelem usnadnění sdílení kultura a specificky autorských děl. Uploader si tak může zvolit, zda povolí posluchačům jen live stream do zařízení, nebo zda umožní i stažení souboru off-line. Pokud se rozhodne pro druhou variantu, může dále určit, zda je možné tyto stažené soubory dále šířit (re-upload do jiného umístění, vypálení na CD, kopírování,…) a zda se tak může dít i pro komerční účely.

Download a další užití

Kromě live-streamu je tedy možné u mnoha skladeb pořídit si jejich rozmnoženinu pro off-line užití. Za tímto účelem služba SoundCloud disponuje vyhledávacími nástroji, v rámci kterých je možné nastavit filtr jen na požadované licenční podmínky – například opravňující další nakládání s dílem pro nekomerční účely (tomuto by odpovídala licence CC BY-NC). V tu chvíli se posluchač dostává ze své pasivní role do role aktivní, když zcela bezplatně získá plnohodnotnou rozmnoženinu díla, na které navíc váznou permisivní licenční podmínky. Tato situace se liší od té, která nastane při „běžném“ stažení díla, které je jednoduše dostupné na Internetu, ale chybí u něj dostatečné licenční prohlášení (právně vzato licenční nabídka ve smyslu § 2373 občanského zákoníku v případě veřejné licence). V posledním zmiňovaném případě se totiž možnosti downloadera v zásadě rovnají možnostem při zhotovení rozmnoženiny pro osobní potřebu – a mezi ně rozhodně nepatří oprávnění dílo dále šířit.

U souborů stažených ze SouncCloudu zpravidla nastává opačná situace – díla je možné dále nezávisle na autorovi šířit. Bez problému se tedy může stát, že aktivní uživatel bude průběžně „zálohovat“ všechna alba některého interpreta ze SouncCloudu na některý filehostingový server typu Uložto a případně i vydělávat na provizích za stahování. Na první pohled absurdní, ale na druhý pohled dobře zdůvodněné je, že tento „obchodní model“ je zcela legální a nemůže jej napadnout nikdo ze zúčastněných – samotný umělec, SoundCloud, poskytovatel filehostingu, ani případný kolektivní správce.

Je tomu tak proto, že všechny provedené operace s dílem byly zcela po právu – upload na SoundCloudu, následné stažení a využití licenčních podmínek umožňující (v tomto případě komerční) užití. Stejně tak samozřejmě není problém finální stažení z filehostingu jiným uživatelem – který pravděpodobně nebude znát SoundCloud.

V bezpečí před kolektivními správci

Domáhat se „odstranění závadného stavu“ nemůže ani kolektivní správce, a to ani v případě, kdy by bylo dílo na filehostingový server nahráno za komerčními účely (monetizace prostřednictvím provizí za stahování), byť by licence takovéto užití limitovala. Jedná se totiž o sdělování veřejnosti podle § 18 autorského zákona, které jako právo autora nespadá ani do povinné (§ 96), ani do rozšířené kolektivní správy (§ 101, odst. 9 autorského zákona) a tedy kolektivní správce není oprávněnou osobou se jej domáhat.

(1)(0)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *