Slovník právnických pojmů

Radbruchova formule

„Konflikt mezi spravedlností a právní jistotou patrně lze řešit jen tak, že pozitivní právo, zajišťované předpisy a mocí, má přednost i tehdy, pokud je obsahově nespravedlivé a neúčelné, vyjma toho, jestliže rozpor mezi pozitivním zákonem a spravedlností dosáhne tak nesnesitelné míry, že zákon musí jako „nenáležité právo“ spravedlnosti ustoupit.“

Je v zásadě pozitivistická, nicméně zakotvuje možnost (respektive nutnost) vyhnout se nežádoucím následkům extrémně nespravedlivého práva tím, že stanoví povinnost soudce judikovat contra legem.

(0)(0)