SDEU C-348/13 – BestWater International a C-466/12 Svensson
Klikněte pro přepnutí plného a náhledového zobrazení.

SDEU C-348/13 – BestWater International a C-466/12 Svensson

Soudní dvůr Evropské unie v nejbližších dnech vydá rozhodnutí ve věci C-348/13 BestWater International (BestWater), ve kterém mj. judikoval, že umístění tzv. embedded linku na webové stránky není zásahem do autorského práva ve smyslu směrnice 2001/29/EC1)Jak uvádí server TorrentFreak, http://torrentfreak.com/embedding-copyright-infringement-eu-court-rules-141025/. Ve sporu žaloval vykonavatel práv k audiovizálnímu obsahu osobu, která na své webové stránky umístila embeddované video z YouTube, které bylo předmětem ochrany a na YouTube bylo umístěno bez příslušné licence. Podstatný pro další analýzu bude i fakt, že osoba odkazující na neoprávněně zveřejněné dílo pomocí embedded linku je konkurentem vykonavatele majetkových práv k dotčenému obsahu.

Zřejmě bude nezbytné analyzovat následně celé zveřejněné rozhodnutí, nicméně podle  předběžných informací se jedná dle mého názoru o prostou logickou extenzi již rozhodnutého ve věci C-466/12 Svensson. V bodu 28 totiž dovodil, že

Svolení nositelů autorského práva k takovému sdělování veřejnosti, jako je sdělování dotčené v původním řízení, tedy není při neexistenci nové veřejnosti nutné.

„Takovým sdělování veřejnosti, jako je sdělování dotčené v původním řízení“ je myšleno sdělování tzv. nikoli nové veřejnosti, jak je doktrinálně dovozeno již rozhodnutími ve věcech SGAE2)rozsudek ze dne 7. prosince 2006, SGAE, C‑306/05 a ITV Broadcasting3)rozsudek ze dne 7. března 2013, ITV Broadcasting a další, C‑607/11. Podstata nové veřejnosti spočívá v tom, že pro účely sdělování díla veřejnosti ve smyslu výše uvedené směrnice je dle SDEU nutné posuzovat, zda je dílo zpřístupňováno osobám (veřejnosti), které nemohl zamýšlet ten, kdo dílo poprvé zveřejnil.

Bod 29 rozhodnutí ve věci Svensson poté velice explicitně praví, že

Takové zjištění nemůže být zpochybněno v případě, že by předkládající soud shledal, což ze spisu jasně nevyplývá, že kliknou-li uživatelé internetu na dotčený odkaz, dílo se zobrazí takovým způsobem, že sice vyvolá dojem, že je zobrazováno na stránce, na které se tento odkaz nachází, avšak ve skutečnosti pochází z jiné internetové stránky.

Takovéto vymezení je velice příkladným popisem faktického stavu, který nastane při využití embedding technologie jako jsou například webové rámce na stránkách. Rozhodnutí ve věci Svensson tedy pracovalo primárně s hypertextovými odkazy jako takovými, nicméně poměrně jasně předpokládalo též rozšíření působnosti doktríny nové veřejnosti v prostředí Internetu také na embeddovaný obsah webu.

Podstatným rozdílem mezi Svenssonem a BestWater International je ovšem fakt, že v prvním případě byla odkazovaná díla (novinové články) původně zveřejňována oprávněně se souhlasem autorů na internetové stránce novin, zatímco v případě BestWater bylo předmětné dílo umístěno na Internet bez souhlasu vykonavatele majetkových autorských práv k němu. Bude tedy rozhodně zajímavé sledovat argumentaci SDEU, nejen z pohledu autorského práva, ale například i v rovině případného nekalosoutěžního jednání.

Obrázek článku: CJCE-ECT Grand courtroom by Cedric Pulsney, CC BY 2.0

(0)(0)

Reference   [ + ]

1. Jak uvádí server TorrentFreak, http://torrentfreak.com/embedding-copyright-infringement-eu-court-rules-141025/
2. rozsudek ze dne 7. prosince 2006, SGAE, C‑306/05
3. rozsudek ze dne 7. března 2013, ITV Broadcasting a další, C‑607/11

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *