Policista jako svědek? Není to vyloučené!
Klikněte pro přepnutí plného a náhledového zobrazení.

Policista jako svědek? Není to vyloučené!

Není to tak dlouho, kdy médii proběhla zpráva, že policista, který je ve službě, nemůže vypovídat jako svědek. Odborná veřejnost se vyjadřovala, laická veřejnost se pozastavovala nad tím, jak to může stát dopustit. Je to vše opravdu tak černobílé?

Jak to všechno vzniklo?

4. února 2014, ve 2:30 hodin ráno, zveřejnil server novinky.cz článek, jehož titulek hlásá: Policista ve službě, který vidí zločin, nemůže vypovídat jako svědek. Článek zkráceně říká to, že policista, který byl ve službě viděl někoho spáchat trestný čin, nemůže před soudem o tomto činu vypovídat, kdežto kdyby ve službě nebyl, může vypovídat jako klasický svědek. Autorem článku je redaktor deníku Právo Radim Vaculík.

K tématu se v článku zveřejněném na internetu přímo vyjadřuje nejvyšší státní zástupce, JUDr. Pavel Zeman, a předseda Nejvyššího správního soudu, JUDr. Josef Baxa. Zeman se vyjadřuje tak, že tato judikatura je zvláštní, Baxa dokonce používá ostřejší výraz a podle serveru novinky.cz říká, že toto je „blbost“.

Přímo pod textem se rozběhla vášnivá diskuze, článek byl nesčetněkrát sdílen na sociálních sítích. Když pomineme to, co se v diskuzích na internetu řešilo, zprávu zaznamenala opravdu široká veřejnost. A ne jednou se ve zmiňovaných diskuzích objevovalo slovo „kocourkov“.

Článek najdete pod tímto odkazem: http://www.novinky.cz/krimi/326517-policista-ve-sluzbe-ktery-vidi-zlocin-nemuze-vypovidat-jako-svedek.html

Může nebo nemůže?

Není svědectví jako svědectví.

Dle zákona i ustálené judikatury policista samozřejmě svědčit může, jen je v některých ohledech omezen. Řekneme-li to zjednodušeně, policista může svědčit o událostech, které objektivně poznal vlastními smysly. Například pokud zastaví řidiče, proběhne dechová zkouška a ukáže se, že řidič před jízdou požil alkohol, může policista o tomto bez omezení vypovídat. Žádnou vypovídací hodnotu však nemá tvrzení policisty o tom, že řidič prohlásil, že požil alkohol, i když dechovou zkoušku odmítne.

V Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3.10.2012, č. j.  7 Tdo 1116/2012-42, je řešena výpověď policistů zasahujících na místě činu, kam je přivolal poškozený, který utrpěl bodnořezná poranění v oblasti hrudníku. Na místě se policisté dotazovali, co se stalo, přičemž poškozený označil jako pachatele svou družku – v tomto případě obviněnou. Nejvyšší soud v tomto případě judikoval, že označení stěžovatelky za pachatelku na místě činu bylo podáním vysvětlení dle § 158 odst. 3 písm. a) trestního řádu o kterém následně měli sepsat úřední záznam dle § 158 odst. 5. Ten se pak může použít jako důkaz pouze za podmínek stanovených trestním řádem. Tyto podmínky specifikuje § 211 odst. 6 – Se souhlasem státního zástupce a obžalovaného lze v hlavním líčení číst i úřední záznamy o vysvětlení osob a o provedení dalších úkonů. Svědecká výpověď policistů je tedy v tomto případě nepřípustná.

Dalším případem, kdy se soud zabýval výpovědí policisty jako svědka, je Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27.3.2012, č. j. 7 Tdo 347/2012. Soud konstatuje, že „sebeobviňující vyjádření nějaké osoby před policejním orgánem je důkazem o vině této osoby pouze za předpokladu, že policejní orgán vyslýchal tuto osobu jako obviněného po poučení, kterého se má obviněnému dostat.“ Tímto výslechem není podání vysvětlení ani následný úřední záznam o ně – jde o úkony před zahájením trestního stíhání.

Tato rozhodnutí vycházejí i z judikatury vytvořené Ústavním soudem. Ten ve svém nálezu ze dne 9.10.2007, I. ÚS 677/03 říká, že i v českém právním řádu platí pravidlo nemo tenetur se ipsum accusare – nikdo není povinen sám sebe obviňovat. Použitím tohoto pravidla je možnost odepřít výpověď, zakotvené v ustanovení čl. 40 Listiny základních práv a svobod. Prolomením této zásady by pak bylo použití jakéhokoli úředního záznamu, který byl sepsán ještě před zahájením trestního stíhání (v případě tohoto nálezu to byl orgán daňové kontroly).

Kontroverzní případ

V článku na serveru novinky.cz se nejvyšší státní zástupce zmiňuje o případu, kdy člověk, který se sám přišel udat na služebnu Policie ČR, byl zproštěn obvinění z trestného činu vraždy.

Případ se opravdu stal, popsaný jej nalezneme jako nález Ústavního soudu pod spisovou značkou II. ÚS 268/03.

Muž přišel 21.4.2000, v dopoledních hodinách, na služebnu Policie ČR, kde sloužícím policistům popsal děj násilného činu, při kterém dne 19.4.2000 měl usmrtit matku své družky. Policisté s ním sepsali úřední záznam, odjeli na místo činu, kde opravdu našli mrtvou ženu. Na základě nálezu těla muže zatkli a obvinili ho z trestného činu vraždy.

Obviněný muž už o činu nikdy nevypovídal, využil tak svého práva zakotveného Listinou. Pouze v závěrečných řečech vždy prohlásil, že trestný čin nespáchal.

Následovaly tahanice mezi Krajským soudem v Brně a Vrchním soudem v Olomouci. Krajský soud dvakrát zprostil muže obžaloby, Vrchní soud v Olomouci tato rozhodnutí zrušil a vrátil zpět k projednání. Až napotřetí krajský soud uznal muže vinným, ale nikoli z trestného činu vraždy, ale z trestného činu ublížení na zdraví. Vrchní soud pak tento rozsudek změnil a uznal muže vinným z trestného činu vraždy.

Věc se nakonec dostala až k Ústavnímu soudu a ten rozhodl tak, že oba finální rozsudky zrušil. Nález jasně říká, že to, s čím se policisté seznámili před zahájením trestního stíhání a před obviněním muže z trestného činu, je jako důkaz ústavně nepřípustné. Výpovědi policistů byly zásahem do práva na spravedlivý proces a navíc se jednalo o obcházení zákona, protože podání vysvětlení a úřední záznam o tom, je nepřípustným důkazem a nedá se obejít výpovědí policistů.

Muž byl zproštěn obžaloby, protože proti němu, kromě jeho vlastního udání, které není relevantním důkazem, nebyly žádné další ani přímé ani nepřímé důkazy.

Závěrem

Každého asi napadne, že je něco špatně. Vrah v předchozím případě unikl spravedlnosti, policie zůstává bezradná.

Podle mě původně dobrý úmysl znemožnil v některých případech výkon spravedlnosti. To, že policista může vypovídat pouze o věcech, které poznal vlastními smysly je logické vyústění toho, že i každá fyzická osoba vypovídá pouze o tom, co dokázala vlastními smysly vnímat. To, že někdo označí někoho jako pachatele trestného činu, ještě neznamená, že ta osoba trestný čin opravdu spáchala. O tom by měly být opatřeny důkazy, zejména vzhledem k zásadě In dubio pro reo. Pak ale dochází k extrémním případům, jako výše zmíněný.

Vzhledem k tomu, že Ústavní soud i Nejvyšší soud si pevně stojí za svými stanovisky o nepřípustnosti důkazu úředním záznamem a tedy i výpovědí policisty, můžeme snad jen doufat, že se situace, podobné těm výše popsaným, nebudou moc často opakovat.

Za pomoc při zorientování se v problematice děkuji prap. Tomáši Löfflerovi.

Zdroj obrazového materiálu: Flickr.com, Daniel Juřena (BadSoull)

(1)(1)

2 komentářů

 1. Vítězslav Kozák
  Vítězslav Kozák

  Můj poněkud obsáhlejší a velice kritický komentář k rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu týkající se (ne)použitelnosti výpovědi policistů naleznete jako samostatný článek zde: http://www.lawportal.cz/ponekud-obsahlejsi-komentar-k-clanku-marcely-jandorove-s-nazvem-policista-jako-svedek-neni-to-vyloucene/

  (0)(0)
 2. trodas

  Děsím se toho, že osoba schopná po přečtení nálezu II. ÚS 268/03 napsat, že "Vrah v předchozím případě unikl spravedlnosti, policie zůstává bezradná." má mít právní vzdělání.

  1) Co presumpce nevinny? Nic?

  2) Z náleze se poddává, že proti dotyčnému zejména nebyl žádný důkaz a to po opravdu brutálním ubití osoby na něm nebyla ani její krev, ani DNA... ani hadr, kterým měl uklízet neměl na sobě krev (!) a ani pachové stopy na něj neseděly.

  Tedy je zcela zřejmé, že dotyčný je nevinný každému. Asi kryl někoho z rodiny a šel si to "odsedět za něj"... což se nepovedlo, neb mu to nebylo jak dokázat. Podstatou tr. řízení je, aby policie zajistila důkazy a ne absenci důkazů nahrazovala tvrzením, že to ten či onen byl.

  Co dotyčný řekl skutečně policistům, nevíme. Já bych těm parchantům nevěřil ani nos mezi očima, v mém případě lhali, manipulovali s důkazy, mazali důkazy, atd. Jsou to kriminálníci a aby měli "objasněno" tak se neštítí ničeho.

  (5)(2)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *