Laesio enormis a jeho úprava v NOZ

Laesio enormis a jeho úprava v NOZ

Přijetí nového občanského zákoníku pod pořadovým číslem 89/2012 Sb. s sebou logicky přináší nejen terminologické, ale i koncepčních změny. Jednou z nich je znovuzavedení institutu neúměrného zkrácení,…

Vysílací práva a právo EU

Vysílací práva a právo EU

V poslední době s čím dál častějšími případy, které řeší orgány Evropské unie, narůstá význam vztahu práva EU vztahujícího se k vysílání sportovních akcí. I…

Právní úprava interrupce od r. 1850

Právní úprava interrupce od r. 1850

Zákon č. 117/1852 ř. z., o zločinech, přečinech a přestupcích, upravoval interrupci v hlavě šestnácté (§§ 144 – 148). Rozlišovalo se v něm zavinění ze strany matky (případně…

Anonymní akcie v českém právním řádu

Anonymní akcie v českém právním řádu

Vedle Nauru a Marschalových ostrovů je Česká republika až do 1. 1. 2014 jedním ze států, které mají povoleny naprosto anonymní akcie.1 Anonymní akcie resp. akcie…

Jak naturalizovat zahraničního sportovce

Jak naturalizovat zahraničního sportovce

Výraznou otázkou v dnešním sportu je naturalizace cizinců pro potřeby národních reprezentací. V tomto příspěvku vysvětlím možnosti, jak dosáhnout naturalizace cizinců v českých podmínkách. Aby…