Meze Utilitarismu

Meze Utilitarismu

Prvky myšlenkového směru nazývaného utilitarismus můžeme vysledovat už u Aristotela a dalších antických filosofů. Ty ale nyní pomiňme. Za zakladatele novodobého směru je považován Jeremy…

Uznání dluhu v judikatuře soudů ČR

Uznání dluhu v judikatuře soudů ČR

Uznání dluhu představuje zajišťovací institut,1 jehož smyslem je posílení pozice věřitele v závazkovém vztahu. Kromě obecných náležitostí právního úkonu (§ 34 a násl. OZ) musí tento právní…