Máme nový design

Máme nový design

Vážení čtenáři, po nějaké době Law Portal poměrně radikálně změnil design. Z ohlasů bylo mj. patrné, že úvodní stránka plná „dlaždic“ nebyla právě přehledná a…

Napoleonova kodifikace práva a Code civil

Napoleonova kodifikace práva a Code civil

Rok 1769 je rokem, kdy se na Korsice narodil jeden z největších vojevůdců Napoleon Bonaparte. Tento vojevůdce a státník dokázal svojí novou ofenzivní strategií porážet protivníky…

Nový zákon o povinném značení lihu

Nový zákon o povinném značení lihu

Nový zákon č. 307/2013 Sb. o povinném značení lihu 2. 10. 2013 vyšel ve sbírce zákonů1. Nahradil původní zákon o povinném značení lihu (676/2004 Sb.)…

Bytové náhrady ve světle rekodifikace

Bytové náhrady ve světle rekodifikace

Jednou z možností skončení nájemního vztahu k bytu je jeho výpověď. Osobami oprávněnými k jejímu podání jsou jak pronajímatel, tak nájemce. Vzhledem k zvláštní ochraně nájemce jako slabší…