Majetkové omezení rozhodčího řízení

Majetkové omezení rozhodčího řízení

V tomto krátkém článku bych se chtěl věnovat původu a důvodům omezení uzavírání rozhodčích smluv pouze na případy, kdy je o předmětu sporu možné uzavřít…

§ 3074 aneb (ne)intertemporální norma

§ 3074 aneb (ne)intertemporální norma

Rád bych zde představil k diskusi paragraf 3074 občanského zákoníku 89/2012 Sb. Na první pohled se jedná o intertemporální normu, která řeší posuzování nájmu bytu…

Předběžná opatření v trestním řádu

Předběžná opatření v trestním řádu

Úvodem Dne 1. srpna 2013 nabyl účinnosti zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů (dále jen ZOTČ), který mimo jiné též značně novelizuje trestní…

Policista jako svědek? Není to vyloučené!

Policista jako svědek? Není to vyloučené!

Není to tak dlouho, kdy médii proběhla zpráva, že policista, který je ve službě, nemůže vypovídat jako svědek. Odborná veřejnost se vyjadřovala, laická veřejnost se…

K zákonu o obětech trestných činů

K zákonu o obětech trestných činů

Úvodem Dne 1. srpna 2013 nabyl účinnosti zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů (dále jen ZOTČ), který nám tak doplňuje trestněprávní normy (část…