Otázka příslušnosti soudu ohledně hráčské smlouvy
Klikněte pro přepnutí plného a náhledového zobrazení.

Otázka příslušnosti soudu ohledně hráčské smlouvy

Krajský soud v Hradci Králové se v rozhodnutí ze dne 30. března 2011 sp. zn. 23 Co 148/2011 vyjádřil k příslušnosti soudu k řešení sporů vzešlých s hráčské smlouvy.

Vše začalo uzavřením hráčské smlouvy mezi hráčem a hokejovým klubem na dobu určitou od 1.5.2007 do 30.4.2010. Smlouva byla plněna do července 2009, ale hráči nebyla několikrát vyplacena odměna ve výši 350.000,- Kč plus 19% DPH měsíčně. Hráč se tedy obrátil na smírčí komisi ČSLH, která mu přiznala pouze 161.226,- Kč z požadované částky 1.249.500,- Kč.

Hokejista se proto následně rozhodl předložit spor civilnímu okresnímu soudu, který ale konstatoval, že není pravomocný, neboť hráč s klubem uzavřel smlouvu, ve které si ujednali, (1) že v případě sporu z této smlouvy se zavazují předložit spor nejprve ke smírčímu řízení a (2) že pokud se spor tam nepodaří vyřešit do 60 dnů od podání návrhu, může se účastník obrátit na obecný soud. Okresní soud se tak rozhodl zastavit řízení.

Když hráč předložil spor smírčí komisi ČSLH a následně se dožadoval zaplacení zbytku nároku prostřednictvím civilního soudu, jednal v souladu se smlouvu i občanským soudním řádem.

Okresní soud měl za to, že účastníci uzavřeli ve smlouvě jakousi rozhodčí doložku a podle toho také bylo smírčí komisí jako jakýmsi rozhodčím soudem o nároku hráče rozhodnuto. Taková úvaha je ale chybná.

Ke smírnému řešení, jak požadovalo ujednání ve smlouvě, nedošlo, protože smírčí komise rozhodla jako autoritativní orgán, když hráči přiznala pouze část požadované částky. Spor se tak nepodařilo vyřešit smírem. Dál se tak strany mohou domáhat svých práv prostřednictvím civilních soudů.

Krajský soud tedy změnil usnesení okresního soudu tak, že se řízení nezastavuje

S uvedeným případem souvisí fakt, že různé orgány sportovních svazů jako disciplinární komise apod. Nejsou rozhodčími soudy ve smyslu zákona o rozhodčím řízení. Proto pokud je hráč nebo jiný subjekt nucen pravidly sportovního svazu nebo smlouvou předložit spor takovému orgánu, nevylučuje to pravomoc civilního soudu. Pokud by si hráč a klub ve smlouvě ujednali rozhodčí smlouvu, pak by se spor řešil u rozhodčího soudu. Uvedené neplatí na Slovensku, kde má mnoho disciplinárních komisí sportovních svazů povahu rozhodčího soudu.

Zdroj obrazového materiálu: Flickr, clydeorama

(0)(0)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *