Neplaťte smluvní pokutu u distančních smluv
Klikněte pro přepnutí plného a náhledového zobrazení.

Neplaťte smluvní pokutu u distančních smluv

Dle stále ještě aktuálního občanského zákoníku je pro smluvní pokutu ujednanou mezi stranami vyžadována písemná forma (§ 544, odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb.). Tento požadavek v praxi znamená, že smluvní pokuta dojednaná např. ve smlouvě uzavřené přes telefon (což je jedna z možností, jak uzavřít smlouvu na dálku dle § 53 OZ) obsahem smlouvy není – a tedy není třeba ji platit.

Za upozornění stojí, že při uzavírání distančních smluv např. v e-shopech je písemná forma zachována (§ 40/4 OZ) a proto tam dojednané smluvní pokuty jsou platné. Zároveň – s ohledem na budoucnost – je dobré zmínit, že nový občanský zákoník 2014 písemnou formu u dojednávání smluvní pokuty nevyžaduje (§ 2048 an. NOZ); tedy bude záležet na vůli stran, zda s ní budou souhlasit např. právě během telefonního rozhovoru.

Dopad nové úpravy bude pravděpodobně zřetelný zejména v oblasti spotřebitelského práva a frekventovaného nabízení smluv – občas na ryze blbé služby – přes telefon, kde i dnes smluvní pokuty figurují a někteří spotřebitelé je i přes neplatnost takového ujednání velmi ochotně platí.

Zdroj obrazového materiálu: Flickr.com, 401(K) 2013

(0)(0)

2 komentářů

 1. Ondřej Špulák

  S tvrzením, že u smluv uzavíraných elektronicky například formou objednávky v eshopu či přes email, je zachována písemná forma, je to problematické a domnívám se, že tomu tak není. Je třeba reflektovat, že § 40 odst. 4 OZ říká, že písemná forma je zachována pokud je právní úkon učiněn elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu tohoto úkonu a určení osoby, která jej učinila. Kamenem úrazu je právě ono určení osoby, kterou lze podle názoru NS (33 Cdo 3210/2007 – „Formulář vystavený na webových stránkách žalobkyně … nesplňuje ani požadavek písemnosti právního úkonu učiněného elektronickými prostředky, jelikož není opatřen elektronickým podpisem …“) i autorů komentářů (ASPI – „k tomu, aby byl naplněn požadavek písemnosti, je nutné elektronický dokument elektronicky podepsat“) určit jen tak, že jí je tento úkon elektronicky podepsán.

  (0)(0)
  1. Martin Loučka
   Martin Loučka

   Díky za doplnění. NS se - bohužel - velmi neochotně "kamarádí" s elektronickými prostředky. Zajímalo by mě, jaká to tedy je forma, když ne písemná (třeba u běžného e-mailu)...?

   (0)(0)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *