Je fotbalista zaměstnanec, nebo OSVČ?
Klikněte pro přepnutí plného a náhledového zobrazení.

Je fotbalista zaměstnanec, nebo OSVČ?

V rozhodnutí č.j. 2 Afs 22/2012-31 ze dne 1. srpna se Nejvyšší správní soud vyjádřil ve věci kasační stížnosti fotbalisty Jiřího Homoly proti rozsudku Městského soudu v Praze k problematice, jestli je profesionální sportovec kolektivního sportu zaměstnancem klubu nebo OSVČ.

Soud posuzoval vztah mezi hráčem a klubem Sparta Praha, když oba spolu uzavřeli smlouvu o spolupráci při výkonu sportovní činnosti, ve které se hovořilo, že Homola jedná jako OSVČ. Aby daňovou povinnost měl klub a ne hráč, rozhodl se stěžovatel toto ujednání zpochybnit. Podle něj tento vztah vykazoval znaky závislé činnosti, protože profesionální sportovec nevystupoval jako jednotlivec, nýbrž za tým jako celek a byl podroben přísné povinnosti dbát příkazů určených fotbalovým klubem a že míra závislosti na pokynech plátce je absolutní a bezvýhradná.

Homola argumentoval také tím, že hráč na základě profesionální smlouvy vykonává sportovní činnost jako své hlavní zaměstnání a také tím, že výše jeho odměny nesměla být nižší než minimální mzda.

Soud ale argumenty stěžovatele neuznal a v tomto konkrétním případě se s nimi vypořádal mimo jiné také tím, že dosud se stěžovatel jako OSVČ bezvýhradně choval, přitom souhlasil s názorem Městského soudu v Praze s tím, že při posuzování takových otázek se musí vždy vycházet z okolností konkrétního případu.

Pan doktor Šimíček v tomto rozhodnutí promarnil možnost jasně prohlásit to, na co mají všichni odborníci na sportovní právo u nás stejný názor, ale není to nikde v právních předpisech upraveno: tedy, že sportovec kolektivního sportu v ČR není zaměstnancem klubu. Dokud nebude žádná právní úprava, která status sportovců jasně stanoví, budou se případy posuzovat case-by-case.

Zdroj obrazového materiálu: Flickr, aperture_lag.

(0)(0)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *