Jak naturalizovat zahraničního sportovce
Klikněte pro přepnutí plného a náhledového zobrazení.

Jak naturalizovat zahraničního sportovce

Výraznou otázkou v dnešním sportu je naturalizace cizinců pro potřeby národních reprezentací. V tomto příspěvku vysvětlím možnosti, jak dosáhnout naturalizace cizinců v českých podmínkách.

Aby osoba mohla nastoupit za národní tým či jinak reprezentovat národní sportovní asociaci, musí být především občanem daného státu. Ve světě je dnes běžná praxe udělování státních občanství ryze za účelem reprezentace země ve sportu. Proto není divu, že asociace některých sportů zavedly omezující pravidla (např. nemožnost účastnit se mezinárodních soutěží na úrovni národních týmů po určitou dobu po změně občanství).

V České republice praktiky udělování občanství kvůli sportovním účelům nejsou časté, neboť to až na výjimky neumožňuje přísná zákonná úprava.

Udělení státního občanství ČR váže zákon 40/1993 o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky na několik podmínek. Konkrétně se jedná o ust. § 7 až 12.

V současnosti se v souvislosti s naším sportem hovoří o možnosti naturalizovat dva basketbalisty, a to Borise Mena a Blaka Schilba.

  • Podmínka první: trvalý pobyt na území ČR po dobu 5 let

Doba trvalého pobytu je na rozdíl od minulých let zkrácena, nicméně stále je dlouhá natolik, aby činila problém každému potenciálnímu žadateli. Meno tuto podmínku již brzo splní, ale Schilb na tom tak dobře není, protože v Česku bydlel dva roky v letech 2007 až 2009 a od té doby působí ve Francii.

Tuto podmínku by šlo Schilbovi odpustit podle ust. § 11 odst. 1 písm. e) zákona 40/1993, které říká, že ministerstvo může podmínku prominout, má-li žadatel na území České republiky povolen trvalý pobyt a jeho manžel(ka) je státním občanem ČR. Pokud je pravdou, že se oženil se svou českou přítelkyní.

Schilbovi by tak šlo prominout délku trvalého pobytu, samotný trvalý pobyt však ne. Za každých okolností by tak Schilb musel žádat o udělení občanství jen za situace, že tu bude mít povolen trvalý pobyt.

  • Podmínka druhá: nabytím občanství ČR pozbude dosavadní státní občanství

Toto je velkým problémem, protože mnoho lidí (a především Američané) mají problém se vzdáním se svého dosavadního občanství.

Tuto podmínku lze prominout dle ust. § 11 odst. 2 a 3. Pro Schilba připadá v úvahu písmeno d) odstavce 2, protože udělení státního občanství by bylo významným přínosem pro Českou republiku z hlediska sportovního.

  • Podmínka třetí: žadatel nebyl v posledních 5 letech pravomocně odsouzen za úmyslný TČ

U této podmínky není možná žádná výjimka a je zajímavostí, že právě jen tuto podmínku splňuje většina možných žadatelů o občanství ČR.

  • Podmínka čtvrtá: znalost českého jazyka

Opět další problém pro některé cizince. Někteří sportovci jsou schopni se obstojně česky naučit za krátkou dobu (bývalý fotbalista Sparty Bony Wilfried), jiným se to nepodaří ani za několik let. Pro takového Blaka Schilba je tato podmínka prakticky nesplnitelná, když hraje ve Fancii.

Zákon ale umožňuje prominutí i této podmínky, a to v ust. § 11 odst. 4 a na základě zvláštního zřetele.

Těžko říct, co zákonodárce myslel termínem zvláštní zřetel. Můžeme se domnívat, že takový zvláštní zřetel se může vztahovat na případy, kdy o občanství žádá uprchlík či není možné prokázat znalost kvůli věku nebo zdravotnímu stavu žadatele.

Posouzení, zda Schilbův případ lze podřadit pod zvláštní zřetel by tak nejspíš záležela na konkrétním úředníkovi, kterému by se žádost dostala na stůl.

  • Podmínka pátá: plní podmínky pro pobyt cizinců v ČR

Tato podmínka je příliš dlouhá na to, aby se vešla celá do podnadpisu, proto viz ust. § 7 odst 1 písm. e). Jinými slovy se ale dá říct, že žadatel musí platit daně, sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění atd.

Tuto podmínku lze prominout stejným způsobem jako tu předchozí.

  • Shrnutí

Pokud bych se měl vrátit k Borisi Menovi, tak kdyby se rozhodl získat české občanství, jedinou překážkou v jeho případě může být odmítnutí vzdání se svého občanství. Vzhledem k tomu, že má českou manželku, mohl by zažádat o výjimku. A to i v případě, že pozbytí občanství Kongo a Francie neumožňují.

Situace Blaka Schilba je těžší, ale zájem České basketbalové federace získat tohoto hráče může být silný. Schilb by tak musel zažádat o řadu výjimek a ve správním řízení by musely lobovat vlivné osoby jako např. Miroslav Jansta. I to je ale představitelné.

Nutné je připomenout i to, že pokud žadatel splní všechny podmínky, jeho žádost může být zamítnuta. Jinými slovy: i když žadatel splní všechny zákonné podmínky, nemá jistotu, že české občanství dostane.

  • Český Honza Maurice Whitfield a šachista Movsesjan

Jeden případ, kdy bylo takto uděleno občanství cizímu sportovci, najdeme také v basketbalu. Maurice Whitfield řečený Honza totiž řadu sezon hrál profesionálně za Kunín a Nymburk. Udělení občanství mělo dvě výhody: z té první profitovala reprezentace, když MW oblékl její dres na ME 2007 ve Španělsku. Z druhé profitoval on, protože se stal i občanem EU, to ulehčilo jeho pozici na pracovním trhu v evropských ligách.

Jak se podařilo MW získat české občanství? Nepodařilo se to jemu, ale lidem kolem něj, kteří stáli o to, aby reprezentoval ČR. V jeho případě bylo přihlédnuto k možnosti prominout několik podmínek, intervenovali za něj ti správní vlivní lidé a podle Františka Bublana (tehdejšího ministra vnitra) má/měl MW českou manželku (tady se hodí zmínit, že uvedení nepravdivých údajů je posuzováno jako delikt proti pořádku ve státní správě).

Úplně jinak dopadla žádost šachisty Sergeje Movsesjana, který se s rodiči jako dítě do ČR přestěhoval v roce 1994. Po šest letech trvalého pobytu v Pardubicích zažádal o udělení státního občanství ČR, ta byla zamítnuta. Tehdy totiž platila úprava, podle které žadatel musel mít trvalý pobyt na území ČR v délce 15 let. Přitom česky mluvil perfektně. A jen kvůli prominutí podmínky se oženit nechtěl. V roce 2002 dostal slovenské občanství…

Přitom ukrajinský házenkář Radčenko v roce 2002 občanství ČR dostal. Česky neuměl, ale reprezentace ho potřebovala.

Zdroj obrazového materiálu: Flickr, Sum_of_Marc

(0)(0)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *