Existuje sportovní právo?
Klikněte pro přepnutí plného a náhledového zobrazení.

Existuje sportovní právo?

Tuto otázku si hned na úvod pokládá většina autorů ve svých pracích týkajících se vztahu sportu a práva. Sport je specifická oblast ve které se točí spousta peněz. Pokud přijmeme názor, že všude, kde jsou peníze, tam se dřív nebo později objeví právníci, tak sport není výjimkou. To ale samo o sobě ještě nestačí k tomu, abychom sportovní právo nazývali právním odvětvím.

V evropských podmínkách zřejmě nenalezneme žádné argumenty pro legitimizaci sportovního práva jako právního odvětví. Sportovní právo ale chápeme jako oblast, kde do sportu zasahuje například způsob řešení sporů ze sportu vzniklých (Arbitrážní soud pro sport v Lausanne), pracovněprávní vztahy, obchodněprávní vztahy, regulace ze strany státu či občanskoprávní a trestněprávní odpovědnost (úrazy vzniklé při sportu).

Tento názor podporuje C. Woodhouse[1], když říká: „Často jsem tvrdil, že nic jako sportovní právo neexistuje. Místo toho se vždy jedná o aplikaci disciplín jako smluvní právo, správní právo, právo na ochranu hospodářské soutěže, právo duševního vlastnictví, právo na ochranu osobnosti či pracovní právo na situace ve sportu… doufám, že si to další generace sportovních právníků užijí stejně dobře jako já za posledních 25 let. Ale nezapomeňte, že nic takového jako sportovní právo neexistuje.“ Woodhouse tedy odmítá stavět sportovní právo na roveň jiných právních odvětví (správní, trestní, obchodní…), pořád se ale můžeme bavit o vztahu sportu a práva. A všimněte si, že Woodhouse používá pojmu sportovní právník.

V podobné situaci jako sportovní právo je nyní i tzv. gambling law nebo například právo zábavního průmyslu. Vždyť v USA je na řadě univerzit vyučován předmět nazvaný Sports & Entertainment Law, neboť sport můžeme považovat jistým spůsobem za část zábavního průmyslu.

Před několika lety bylo podobně nahlíženo na právo duševního vlastnictví, které je dnes bráno za samostatné odvětví práva. Tento potenciál má jistě i právo IT a za pár desítek let možná bude mít to štěstí i sportovní právo. I když dnes se tento pojem zřejmě nevyhne posměšným narážkám na tzv. koňské právo.

V legitimizace sportovního práva je nyní nepochybně USA hodně vpředu před Evropou. Některé univerzity nabízí sportovní právo (Sports Law) jako samostatný studijní obor (Marquette University), jiné disponují kvalitními kurzy sportovního práva a práva zábavního průmyslu (Tulane, San Diego, Duke) či vydávají specializované vědecké časopisy o sportovním právu (Marquette Sports Law Review, Harvard journal of Sports and Entertainment Law, The Sports Lawyers Journal).

V našich podmínkách však můžeme přijmout pojem mezinárodní sportovní právo[2]. A to především díky regulaci sportu ze strany EU a jejímu vlivu na sportovní asociace.

[1] WOODHOUSE, C.: The Lawyer in Sport: Some reflections (1996) 4(3), Sport and Law Journal 14
[2] HAMERNÍK, PAVEL: Sportovní právo s mezinárodním prvkem (2007), Praha, Auditorium

Zdroj obrazového materiálu: Flickr, gyverchangphotos.

(0)(0)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *