Trestní právo

Předběžná opatření v trestním řádu

Předběžná opatření v trestním řádu

Úvodem Dne 1. srpna 2013 nabyl účinnosti zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů (dále jen ZOTČ), který mimo jiné též značně novelizuje trestní…

Policista jako svědek? Není to vyloučené!

Policista jako svědek? Není to vyloučené!

Není to tak dlouho, kdy médii proběhla zpráva, že policista, který je ve službě, nemůže vypovídat jako svědek. Odborná veřejnost se vyjadřovala, laická veřejnost se…

K zákonu o obětech trestných činů

K zákonu o obětech trestných činů

Úvodem Dne 1. srpna 2013 nabyl účinnosti zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů (dále jen ZOTČ), který nám tak doplňuje trestněprávní normy (část…

Jiří Jungman aneb Když si soudy dělají, co chtějí

Jiří Jungman aneb Když si soudy dělají, co chtějí

Existují zcela jistě případy jednoznačné a složitější. V rámci těch složitějších je pak určitě mnohem náročnější dobrat se spravedlivého rozsudku i při zcela konzistentním rozhodování soudů…

Bude evropské finance chránit europrokurátor?

Bude evropské finance chránit europrokurátor?

Evropská komise v červenci 2013 představila návrh nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce. Komisařka pro spravedlnost Viviane Reding odhaduje, že kvůli trestné činnosti…

Právní úprava interrupce od r. 1850

Právní úprava interrupce od r. 1850

Zákon č. 117/1852 ř. z., o zločinech, přečinech a přestupcích, upravoval interrupci v hlavě šestnácté (§§ 144 – 148). Rozlišovalo se v něm zavinění ze strany matky (případně…