Sportovní právo

Vysílací práva a právo EU

Vysílací práva a právo EU

V poslední době s čím dál častějšími případy, které řeší orgány Evropské unie, narůstá význam vztahu práva EU vztahujícího se k vysílání sportovních akcí. I…

Jak naturalizovat zahraničního sportovce

Jak naturalizovat zahraničního sportovce

Výraznou otázkou v dnešním sportu je naturalizace cizinců pro potřeby národních reprezentací. V tomto příspěvku vysvětlím možnosti, jak dosáhnout naturalizace cizinců v českých podmínkách. Aby…

Je fotbalista zaměstnanec, nebo OSVČ?

Je fotbalista zaměstnanec, nebo OSVČ?

V rozhodnutí č.j. 2 Afs 22/2012-31 ze dne 1. srpna se Nejvyšší správní soud vyjádřil ve věci kasační stížnosti fotbalisty Jiřího Homoly proti rozsudku Městského soudu v…

Existuje sportovní právo?

Existuje sportovní právo?

Tuto otázku si hned na úvod pokládá většina autorů ve svých pracích týkajících se vztahu sportu a práva. Sport je specifická oblast ve které se…