Odborné

Jak naturalizovat zahraničního sportovce

Jak naturalizovat zahraničního sportovce

Výraznou otázkou v dnešním sportu je naturalizace cizinců pro potřeby národních reprezentací. V tomto příspěvku vysvětlím možnosti, jak dosáhnout naturalizace cizinců v českých podmínkách. Aby…

Je fotbalista zaměstnanec, nebo OSVČ?

Je fotbalista zaměstnanec, nebo OSVČ?

V rozhodnutí č.j. 2 Afs 22/2012-31 ze dne 1. srpna se Nejvyšší správní soud vyjádřil ve věci kasační stížnosti fotbalisty Jiřího Homoly proti rozsudku Městského soudu v…

Právní definice státního terorismu?

Právní definice státního terorismu?

V českém prostředí je zřejmě nejuznávanější definicí terorismu definice docenta Miroslava Mareše: „Terorismus je použití agresivního a excesivního násilí (anebo hrozba použitím takového násilí), které…

Existuje sportovní právo?

Existuje sportovní právo?

Tuto otázku si hned na úvod pokládá většina autorů ve svých pracích týkajících se vztahu sportu a práva. Sport je specifická oblast ve které se…

Dvojí metr v právním státě

Dvojí metr v právním státě

Trest odnětí svobody je veřejnoprávní sankce, jako taková tedy musí sledovat veřejný zájem. Pokud tento veřejný zájem jakkoli ohrozím, nemohu očekávat nic jiného než omezení…

Trest ušitý na míru

Trest ušitý na míru

Represivní funkce je bezesporu rysem, jímž můžeme charakterizovat působení trestní odpovědnosti ve společnosti. Samotný název trest má v sobě bez nějakého zdůraznění nádech represe. Jeho…