Odborné

Laesio enormis a jeho úprava v NOZ

Laesio enormis a jeho úprava v NOZ

Přijetí nového občanského zákoníku pod pořadovým číslem 89/2012 Sb. s sebou logicky přináší nejen terminologické, ale i koncepčních změny. Jednou z nich je znovuzavedení institutu neúměrného zkrácení,…

Vysílací práva a právo EU

Vysílací práva a právo EU

V poslední době s čím dál častějšími případy, které řeší orgány Evropské unie, narůstá význam vztahu práva EU vztahujícího se k vysílání sportovních akcí. I…

Právní úprava interrupce od r. 1850

Právní úprava interrupce od r. 1850

Zákon č. 117/1852 ř. z., o zločinech, přečinech a přestupcích, upravoval interrupci v hlavě šestnácté (§§ 144 – 148). Rozlišovalo se v něm zavinění ze strany matky (případně…

Anonymní akcie v českém právním řádu

Anonymní akcie v českém právním řádu

Vedle Nauru a Marschalových ostrovů je Česká republika až do 1. 1. 2014 jedním ze států, které mají povoleny naprosto anonymní akcie.1 Anonymní akcie resp. akcie…