Odborné

Jiří Jungman aneb Když si soudy dělají, co chtějí

Jiří Jungman aneb Když si soudy dělají, co chtějí

Existují zcela jistě případy jednoznačné a složitější. V rámci těch složitějších je pak určitě mnohem náročnější dobrat se spravedlivého rozsudku i při zcela konzistentním rozhodování soudů…

Bude evropské finance chránit europrokurátor?

Bude evropské finance chránit europrokurátor?

Evropská komise v červenci 2013 představila návrh nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce. Komisařka pro spravedlnost Viviane Reding odhaduje, že kvůli trestné činnosti…

Pár poznámek k informovanému souhlasu

Pár poznámek k informovanému souhlasu

Oblast péče o zdraví je z mnoha důvodů velmi specifická. Ponechme nyní stranou úvahy o jeho soukromoprávní povaze[1] a zaměřme se na jeden specifický aspekt lékařského zákroku….

Finanční krize 2008 a její dopady na právo

Finanční krize 2008 a její dopady na právo

Historický kontext Na konci druhého tisíciletí došlo na americkém akciovém trhu k propadu tzv. technologických akcií, tedy akcií mladých a dravých firem, u kterých investoři věřili…

Meze Utilitarismu

Meze Utilitarismu

Prvky myšlenkového směru nazývaného utilitarismus můžeme vysledovat už u Aristotela a dalších antických filosofů. Ty ale nyní pomiňme. Za zakladatele novodobého směru je považován Jeremy…

Uznání dluhu v judikatuře soudů ČR

Uznání dluhu v judikatuře soudů ČR

Uznání dluhu představuje zajišťovací institut,1 jehož smyslem je posílení pozice věřitele v závazkovém vztahu. Kromě obecných náležitostí právního úkonu (§ 34 a násl. OZ) musí tento právní…