Odborné

Předběžná opatření v trestním řádu

Předběžná opatření v trestním řádu

Úvodem Dne 1. srpna 2013 nabyl účinnosti zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů (dále jen ZOTČ), který mimo jiné též značně novelizuje trestní…

Policista jako svědek? Není to vyloučené!

Policista jako svědek? Není to vyloučené!

Není to tak dlouho, kdy médii proběhla zpráva, že policista, který je ve službě, nemůže vypovídat jako svědek. Odborná veřejnost se vyjadřovala, laická veřejnost se…

K zákonu o obětech trestných činů

K zákonu o obětech trestných činů

Úvodem Dne 1. srpna 2013 nabyl účinnosti zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů (dále jen ZOTČ), který nám tak doplňuje trestněprávní normy (část…

Napoleonova kodifikace práva a Code civil

Napoleonova kodifikace práva a Code civil

Rok 1769 je rokem, kdy se na Korsice narodil jeden z největších vojevůdců Napoleon Bonaparte. Tento vojevůdce a státník dokázal svojí novou ofenzivní strategií porážet protivníky…

Bytové náhrady ve světle rekodifikace

Bytové náhrady ve světle rekodifikace

Jednou z možností skončení nájemního vztahu k bytu je jeho výpověď. Osobami oprávněnými k jejímu podání jsou jak pronajímatel, tak nájemce. Vzhledem k zvláštní ochraně nájemce jako slabší…