Občanské právo

Laesio enormis a jeho úprava v NOZ

Laesio enormis a jeho úprava v NOZ

Přijetí nového občanského zákoníku pod pořadovým číslem 89/2012 Sb. s sebou logicky přináší nejen terminologické, ale i koncepčních změny. Jednou z nich je znovuzavedení institutu neúměrného zkrácení,…