Medicínské právo

Pár poznámek k informovanému souhlasu

Pár poznámek k informovanému souhlasu

Oblast péče o zdraví je z mnoha důvodů velmi specifická. Ponechme nyní stranou úvahy o jeho soukromoprávní povaze[1] a zaměřme se na jeden specifický aspekt lékařského zákroku….