Odborné

SoundCloud – stahovat zdarma. A šířit?

SoundCloud – stahovat zdarma. A šířit?

V tomto krátkém článku bych se rád věnoval problematice služby SoundCloud.com z pohledu autorského práva, konkrétně z pohledu otázek, za jakých podmínek lze ve službě…

Majetkové omezení rozhodčího řízení

Majetkové omezení rozhodčího řízení

V tomto krátkém článku bych se chtěl věnovat původu a důvodům omezení uzavírání rozhodčích smluv pouze na případy, kdy je o předmětu sporu možné uzavřít…

§ 3074 aneb (ne)intertemporální norma

§ 3074 aneb (ne)intertemporální norma

Rád bych zde představil k diskusi paragraf 3074 občanského zákoníku 89/2012 Sb. Na první pohled se jedná o intertemporální normu, která řeší posuzování nájmu bytu…