Nezařazené

Soud členského státu ve smyslu čl. 267 SFEU

Soud členského státu ve smyslu čl. 267 SFEU

Řízení o předběžné otázce – někdy taktéž označováno jako prejudiciální řízení (ang. preliminary ruling, něm. Vorabentscheidungsverfahren, fr. à titre préjudiciel) – je jedním z druhů řízení…