Příspěvky, jejichž autorem je: Zbyněk Moltaš

Právní definice státního terorismu?

Právní definice státního terorismu?

V českém prostředí je zřejmě nejuznávanější definicí terorismu definice docenta Miroslava Mareše: „Terorismus je použití agresivního a excesivního násilí (anebo hrozba použitím takového násilí), které…