Příspěvky, jejichž autorem je: Michal Malaník

Meze Utilitarismu

Meze Utilitarismu

Prvky myšlenkového směru nazývaného utilitarismus můžeme vysledovat už u Aristotela a dalších antických filosofů. Ty ale nyní pomiňme. Za zakladatele novodobého směru je považován Jeremy…