Příspěvky, jejichž autorem je: Vítězslav Kozák

Předběžná opatření v trestním řádu

Předběžná opatření v trestním řádu

Úvodem Dne 1. srpna 2013 nabyl účinnosti zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů (dále jen ZOTČ), který mimo jiné též značně novelizuje trestní…

K zákonu o obětech trestných činů

K zákonu o obětech trestných činů

Úvodem Dne 1. srpna 2013 nabyl účinnosti zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů (dále jen ZOTČ), který nám tak doplňuje trestněprávní normy (část…