Příspěvky, jejichž autorem je: Miloslav Kabrhel

Soud členského státu ve smyslu čl. 267 SFEU

Soud členského státu ve smyslu čl. 267 SFEU

Řízení o předběžné otázce – někdy taktéž označováno jako prejudiciální řízení (ang. preliminary ruling, něm. Vorabentscheidungsverfahren, fr. à titre préjudiciel) – je jedním z druhů řízení…

Bytové náhrady ve světle rekodifikace

Bytové náhrady ve světle rekodifikace

Jednou z možností skončení nájemního vztahu k bytu je jeho výpověď. Osobami oprávněnými k jejímu podání jsou jak pronajímatel, tak nájemce. Vzhledem k zvláštní ochraně nájemce jako slabší…

Ohlédnutí za Dny práva 2013

Ohlédnutí za Dny práva 2013

Více než 400 účastníků, 11 sekcí, 2 dny – to jsou základní údaje, kterými by bylo možno charakterizovat konferenci „Dny práva“, tentokrát s pořadovým číslem sedm….

Uznání dluhu v judikatuře soudů ČR

Uznání dluhu v judikatuře soudů ČR

Uznání dluhu představuje zajišťovací institut,1 jehož smyslem je posílení pozice věřitele v závazkovém vztahu. Kromě obecných náležitostí právního úkonu (§ 34 a násl. OZ) musí tento právní…

Laesio enormis a jeho úprava v NOZ

Laesio enormis a jeho úprava v NOZ

Přijetí nového občanského zákoníku pod pořadovým číslem 89/2012 Sb. s sebou logicky přináší nejen terminologické, ale i koncepčních změny. Jednou z nich je znovuzavedení institutu neúměrného zkrácení,…

Právní úprava interrupce od r. 1850

Právní úprava interrupce od r. 1850

Zákon č. 117/1852 ř. z., o zločinech, přečinech a přestupcích, upravoval interrupci v hlavě šestnácté (§§ 144 – 148). Rozlišovalo se v něm zavinění ze strany matky (případně…

Trest ušitý na míru

Trest ušitý na míru

Represivní funkce je bezesporu rysem, jímž můžeme charakterizovat působení trestní odpovědnosti ve společnosti. Samotný název trest má v sobě bez nějakého zdůraznění nádech represe. Jeho…