Příspěvky, jejichž autorem je: Ondřej Brožek

Majetkové omezení rozhodčího řízení

Majetkové omezení rozhodčího řízení

V tomto krátkém článku bych se chtěl věnovat původu a důvodům omezení uzavírání rozhodčích smluv pouze na případy, kdy je o předmětu sporu možné uzavřít…

Nový zákon o povinném značení lihu

Nový zákon o povinném značení lihu

Nový zákon č. 307/2013 Sb. o povinném značení lihu 2. 10. 2013 vyšel ve sbírce zákonů1. Nahradil původní zákon o povinném značení lihu (676/2004 Sb.)…

Jiří Jungman aneb Když si soudy dělají, co chtějí

Jiří Jungman aneb Když si soudy dělají, co chtějí

Existují zcela jistě případy jednoznačné a složitější. V rámci těch složitějších je pak určitě mnohem náročnější dobrat se spravedlivého rozsudku i při zcela konzistentním rozhodování soudů…

Pár poznámek k informovanému souhlasu

Pár poznámek k informovanému souhlasu

Oblast péče o zdraví je z mnoha důvodů velmi specifická. Ponechme nyní stranou úvahy o jeho soukromoprávní povaze[1] a zaměřme se na jeden specifický aspekt lékařského zákroku….