Anonymní akcie v českém právním řádu
Klikněte pro přepnutí plného a náhledového zobrazení.

Anonymní akcie v českém právním řádu

Vedle Nauru a Marschalových ostrovů je Česká republika až do 1. 1. 2014 jedním ze států, které mají povoleny naprosto anonymní akcie.1 Anonymní akcie resp. akcie na doručitele v listinné podobě jsou typem akcií, které neobsahují jméno vlastníka dané akcie. Ten není registrován v žádném veřejně přístupném rejstříku, a proto je mnohdy naprosto nedohledatelný.2 Samotný obchodní zákoník totiž v § 156 říká, že akcii v listinné podobě je možné převést pouhým rubopisem a předáním mezi fyzickými osobami. Vlastník akcie navíc může využít fiktivního vykonavatele práv s akcií souvisejících, tedy tzv. bílého koně, který se za něj může účastnit valných hromad apod.

Ze samotné podstaty těchto akcií vyplývá několik výhod a problémů s nimi souvisejících. Mezi výhody můžeme uvést určitou flexibilitu, jež je vnášena do práva obchodních společností, nízké administrativní náklady související s poplatky za zápis, vedení či změny v registru akcií a nakonec také ochranu soukromí vlastníků akcií.3

Problémů souvisejících s tímto typem akcií je několik. První z nich se týká netransparentnosti akciových společností. Omezení úředního dohledu, nemožnost získat informace o konečném vlastníkovi pro možnost kontroly, dohledu a vymáhání práva zvyšuje možnost zneužití takovýchto společností k legalizaci výnosů z organizované trestné činnosti a korupce. Druhým významným problémem je možnost netransparentnosti při výběru veřejných zakázek. Současná právní úprava totiž neukládá uchazeči o veřejnou zakázku žádnou povinnost odkrýt vlastnickou strukturu společnosti, tudíž u společností, jenž emitovaly anonymní akcie nelze objektivně zjistit, které fyzické osoby jsou opravdovými vlastníky akcií dané společnosti. Nemusí tudíž existovat možnost dokázat, zda-li ve společnosti, které byla veřejná zakázka přidělena nefiguruje některá z osob, jež o takovéto zakázce rozhodovala, případně lidé, kteří jsou s danou osobou nějakým způsobem spjaty. Posledním velkým problémem anonymních akcií je možnost daňových úniků při jejich převodu, protože tyto převody jsou pro finanční úřady téměř nezjistitelné.

Především kvůli problémům souvisejícím s anonymními akciemi, ale také díky sílící kritice ve společnosti nabude k 1. 1. 2014 účinnosti novela, která anonymní akcie významně omezuje. Ta dává akciovým společnostem 3 možnosti. První z nich je, že všechny akcie budou muset být zaknihovány v Centrálním depozitáři, díky čemuž bude umožněna identifikace jejího vlastníka. Druhou možností bude akcie fyzicky uložit u institucí k tomu pověřených (např. banka), čímž bude opět umožněna identifikace vlastníka a také výplata dividend. Poslední možností je změna listinných akcií na doručitele na listinnou akcii na jméno. V případě, že si akciová nevybere žádnou z možností, k 1. 1. 2014 dojde k automatickému převodu všech listinných akcií na doručitele na listinnou akcii na jméno. Tato novela také zavádí povinnost akciové společnosti v případě uchazečství o veřejnou zakázku předložit seznam vlastníků akcií, kteří vlastní více než 10% akcií.4

Otázkou nicméně zůstává, jaký reálný dopad v praxi bude tato novela mít a jaké další možnosti (např. svěřenecké fondy, společnosti mající sídlo v zahraničí apod.), kterými tento druh akcií může být nahrazen, náš právní řád umožňuje.

1 OECD Tax Co-operation 2010- Towards a Level Playing Field

2 Pro srovnání tzv. zaknihované akcie jsou akcie registrované na účtu cenných papírů. Tyto účty jsou vedeny depozitáři a majitel účtu, na kterém jsou akcie zaregistrováný, je vždy dohledatelný.

3 Tyto výhody nelze zobecnit. Například úschova listinných akcií u notáře může být mnohdy vyšším nákladem než vedení akcií v registru apod.

4 http://www.nfpk.cz/cz/listinne-akcie-na-dorucitele

Zdroj obrazového materiálu: Flick, Canadian Pacific

(0)(0)

1 komentářů

  1. Martin Loučka
    Martin Loučka

    Potíž s akciemi na jméno bude, že místo nedohledatelných bílých koní nastoupí dohledatelní bílí koně, kteří rádi svojí osobou akcie zaštítí - např. pan Miler se svou honosnou adresou na zbraslavské radnici (a bez střechy nad hlavou). Miroslav Kalousek se na situaci již teď těší a předpokládá, že to bude "mimořádná legrace".

    Viz http://www.youtube.com/watch?v=kkLkPLBJzUk [1:05]

    (3)(0)

Napsat komentář: Martin Loučka Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *